a

Πιστεύουμε πως κανένας δεν πρέπει να μένει πίσω λόγω της δυσλεξίας. Ο σκοπός μας είναι να υπάρχει διαθέσιμο για όλους ένα ανιχνευτικό εργαλείο με μετρήσιμα αποτελέσματα, το οποίο θα βοηθήσει να βελτιωθεί η ποιότητα της θεραπευτικής διαδικασίας.

2102201622

hello@eyeradar.io
Πλατεία Ελευθερίας 44, Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο Κρήτης

Πλατεία Ελευθερίας 44

+30 210 220 1622

hello@eyeradar.io

Book A Visit

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ EYERADAR

Αποκαλύπτοντας την επιστήμη πίσω από το eye-tracking.

Τί είναι το eye-tracking;

Το eye-tracking είναι μια τεχνολογία που ανιχνεύει την παρουσία του ατόμου και παρακολουθεί τι κοιτάει αυτό το άτομο σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία μετατρέπει τις κινήσεις των ματιών σε μια ροή δεδομένων που περιέχει πληροφορίες, όπως τη θέση της κόρης του ματιού, το διάνυσμα βλέμματος κάθε ματιού και το σημείο που πέφτει το βλέμμα. Ουσιαστικά, η τεχνολογία αυτή αποκωδικοποιεί τις κινήσεις των ματιών και τα μετατρέπει σε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Πώς λειτουργεί;

Συνήθως, ένα σύστημα eye-tracking αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες, μία πηγή φωτός, και υπολογιστικές δυνατότητες. Οι αλγόριθμοι μετατρέπουν τα στοιχεία που συλλέγει η κάμερα σε δεδομένα με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης και προηγμένης επεξεργασίας εικόνας.

Χρήση eye tracker.

Γιατί το eye-tracking είναι σημαντικό για την έρευνα

Το eye-tracking χρησιμοποιείται στην έρευνα για την κατανόηση της οπτικής προσοχής (visual attention) και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεδομένου ότι η οπτική προσοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γνώση, η ιχνηλάτηση οφθαλμών αποκαλύπτει πολλά για το τι σκέφτεται κάποιος.

Οι ερευνητικές εφαρμογές του eye-tracking είναι ευρείες και ποικίλες. Περιλαμβάνουν επιστημονική έρευνα, μελέτες μάρκετινγκ και εμπειρίας χρήστη και ανθρώπινη απόδοση.

Οι επιστήμονες το χρησιμοποιούν για να μελετήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να βελτιώσουν την κατανόησή τους για πράγματα, όπως η ανάπτυξη ενός παιδιού, οι ψυχολογικές καταστάσεις και οι νευρολογικές διαταραχές

Γιατί χρησιμοποιούμε το eye-tracking;

To eye-tracking είναι μια επιστημονική ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε τις ανθρώπινες γνωσιολογικές διαδικασίες και τα συμπεριφορικά μοτίβα, όπως τα αντιλαμβανόμαστε, επεξεργαζόμαστε, και κατανοούμε τη γλώσσα.

Τα δεδομένα από την κίνηση των ματιών προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου. Βοηθούν στο να αντιληφθούμε την επεξεργασία της γλώσσας πάνω σε πολλά επίπεδα ανάλυσης μιας πρότασης. Η ανάλυση είναι τόσο βαθιά και δε γίνεται μόνο σε επίπεδο πρότασης ή λέξης, αλλά φτάνει μέχρι τη συλλαβή και το κάθε γράμμα.

Στην παιδαγωγική ψυχολογία, το eye-tracking είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την συσσώρευση πληροφοριών πάνω στη μαθησιακή συμπεριφορά, στο γνωσιολογικό φόρτο καθώς και στην προσήλωση των μαθητών. Βάση των αποτελεσμάτων, μπορεί να γίνει αποτελεσματική σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών αντικειμένων και των συνθηκών εκμάθησης.

Επιπρόσθετα, το eye-tracking δύναται να αναδείξει ακανόνιστα αναγνωστικά μοτίβα. Είναι αξιόπιστη πηγή γνώσεων για τις αναγνωστικές συνθήκες και έτσι προσφέρεται ως ένα αντικειμενικό και ανεμπόδιστο διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, όπως η δυσλεξία.

Αποκωδικοποιώντας το eye-tracking.

Τί μας λένε τα δεδομένα;

Η ανάλυση των κινήσεων των ματιών επιτρέπει την αντικειμενική αντίληψη για την επεξεργασία κειμένου. Έτσι, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της οπτικής προσοχής πάνω σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κειμένου με ακρίβεια σε επίπεδο φράσης, λέξης, ή ακόμα και γράμματος.

Για παράδειγμα:

  • Η παράλειψη κομματιών του κειμένου, πιθανώς να καταδεικνύει υψηλή επεξεργαστική ικανότητα λόγω προβλεψιμότητας επόμενων προτάσεων (βάση των συμφραζομένων).
  • Μεγαλύτερος χρόνος ανάγνωσης ίσως να οφείλεται σε σύγχυση ή αδυναμία κατανόησης του κειμένου.
  • Μεγάλες οπισθοδρομήσεις (πάνω από 10 γράμματα στην ίδια σειρά κειμένου ή ακόμα και σε προηγούμενη σειρά) μπορεί να επιβεβαιώνει δυσκολία κατανόησης ή ενσωμάτωσης νέου τμήματος κειμένου με τα προηγούμενα συμφραζόμενα.